Kim jest notariusz?

Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Adwokat – zawód pełny pasji
20 marca, 2017
Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców
Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą
23 marca, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą sumienności i bogatej znajomości prawa. Głównym celem każdego notariusza jest chronienie interesów prawnych, jak i zapobieganie występowaniu konfliktów na tle przeróżnych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, troszcząc się o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz obok tak tradycyjnych zadań jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak choćby magazynowanie dokumentów o dużej wartości. Większość z nas zapewne myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z bogato wyposażonymi regałami i mahoniowym biurkiem za którym czeka na nas biegła Pani Notariusz. Dzisiaj taki wygląd kancelarii notarialnej jest już przeszłością, bowiem co raz więcej notariuszy pracuje na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Tak, notariusze to niezwykle nowocześni funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład sprzedaż domu.

W dalszej części tekstu opowiemy tobie jakie czynności wykonuje każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz określany był regentem. Osobistość ta zobowiązana była do wykonywania władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Niewątpliwie dzisiaj notariusze zajmują się czymś kompletnie innym, jednakże część ich zadań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Chociażby spisywanie aktów notarialnych poświadczających nabycie własności danej posiadłości.

Co należy dokonać, by stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to bardzo skomplikowany mechanizm, chociaż każdego roku wiele osób otrzymuje nominację na to stanowisko. Każdy kto chce stać się notariuszem musi na początku odbyć studia na kierunku prawo. Kolejnym wymogiem jest skończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest formalnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po zrealizowanej aplikacji, konkretna osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak wielu uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z szeregu praw publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaakcentować, że zarobki notariusza są ustalone prawnie. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już wspomnieliśmy praca notariusza jest dogłębnie opisana w akcie prawnym prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie jest w stanie realizować innych prac, niż te wypisane w rzeczonej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest ścisły, zatem łatwo jest wymienić czym dokładnie zajmują się jednostki piastujące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument oficjalny, który może być przygotowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, bowiem zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie konkretnych czynności prawnych. Poszczególne regulacje narzucają formę aktu notarialnego dla legalności konkretnych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kopiach oryginalnego dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej konsekwencje prawne. Takie zlecenie przydaje się podczas trwania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uprawomocnia wykonanie określonej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wyznaczany do napisania protokołu walnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest procedurą, którą realizuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz chroni nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w konkretnych przepisach prawa.
  • Sporządzanie wypisów dokumentów – odpis jest przeważnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w taki sposób zaświadcza, że kserokopia materiału jest spójna z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest upoważniony do zaprojektowania konkretnego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością zauważyliście praca notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od jego pracy zależne jest powodzenie dokonania określonej czynności prawnej. Ponosi on dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest głównie przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Obok wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych mniej ważnych działań wyznaczonych w przepisach odrębnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który rzeczowo podchodzi do swojej pracy i cieszy się szacunkiem Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej odnajdziesz najważniejsze informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.