Opodatkowanie spadku – porady prawnika

notariusz notariusz toruń usługi notarialne
Poświadczenie umowy najmu mieszkania
16 kwietnia, 2017
prawnik z torunia kancelaria adwokacka alimenty długi z powodu alimentów
Poszukiwany rzetelny i skuteczny adwokat w sprawie alimentów
20 kwietnia, 2017

Opodatkowanie spadku – porady prawnika

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu bliskiej osoby, przykładowo małżonka bądź brata, zazwyczaj uzyskujemy spadek. W wybranych sytuacjach niezmiernie cieszy on wszystkich dziedziczących, bo łączy się z niemałymi profitami. W takiej sytuacji trzeba koniecznie zapłacić podatek do odpowiedniego urzędu, ponieważ wskazaną okoliczność przedstawia ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Trzeba pamiętać, iż otrzymuje się w spadku nie tylko środki pieniężne i wszelkie nieruchomości, ale także długi. W przypadku kiedy matka lub ojciec nie odda ich w trakcie swojego życia, wtedy przechodzą na innych członków rodziny. Można się przed tym naturalnie zabezpieczyć, np. wyrzekając się spuścizny podpisując stosowną umowę. Należałoby udać się do profesjonalnego prawnika, który wyłoży nam sekrety prawa i doradzi, w jaki sposób mamy postępować.

Jakie dobra są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania mogą być na przykład: dziedzictwo zwyczajne, nabywanie spadku określonego w testamencie, zachowek (jeżeli następca obecnie jest zlekceważony w testamencie), depozyty bankowe (w takim przypadku zmarły krewny musi obowiązkowo dostarczyć tzw. dyspozycję w wypadku śmierci), środki inwestycyjne, jak również kompletny kapitał znajdujący się za granicą (ale w tym przypadku w czasie otwarcia spadku nabywca musi koniecznie być obywatelem Polski bądź być polskim rezydentem podatkowym).

Należy opłacić także podatek wówczas, jak tylko uprawomocni się rozstrzygnięcie sądu w kwestii spadku. Inaczej mówiąc, gdy sąd potwierdzi uzyskanie spadku. Jeżeli angażujemy w takiej kwestii adwokata, wtedy on musi nam przekazać rozporządzenie sądu. Podobnie jest wówczas, kiedy akt notarialny dokumentujący otrzymywanie majątku będzie zarejestrowany.

Czy są jakieś kwoty wolne od podatku?

Istnieje szereg przypadków, w jakich w ogóle nie musimy opłacać podatku od spuścizny czy darowizny. W przepisach charakteryzuje się trzy kategorie podatkowe. Do pierwszej włącza się bliska rodzina: mąż, oboje rodzice czy pradziadkowie. Do drugiej przynależą wnuki brata, wujowie czy małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się następni nabywcy spuścizny. Stawki wolne od podatku są wprowadzane zgodnie z kategorią, do jakiej przynależy spadkobierca. Dla pierwszej kategorii jest to stawka niemal 10.000 zł, dla drugiej – więcej niż 7.000 zł, a dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W przypadku, gdy wartość spadku w sumie nie przewyższy podanych wcześniej kwot, nie trzeba dawać dodatkowych papierów do urzędu skarbowego.

Natomiast, jeśli zdobędziemy spadek, którego wartość będzie dużo wyższa aniżeli suma zwolniona od podatku, wówczas należy wysłać oświadczenie podatkowe. Warto jest zrobić to w urzędzie położonym w obszarze zamieszkania następcy w czasie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia werdyktu sądu. Zaraz potem odbierzemy konkretną decyzję urzędu o wielkości podatku, jaki trzeba opłacić w czasie 14 dni. Podatek oscyluje w obrębie od kilku do kilkunastu procent oraz jest uzależniony od przynależności do określonej grupy podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Razem z prawem każdy następca ma szansę odstąpienia od otrzymania spuścizny, przykładowo w przypadku, jeżeli po zmarłym bracie pozostają jakieś długi. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic może zawrzeć ugodę z ewentualnym spadkodawcą, w jakiej zrzeka się przejęcia dóbr. Omawianą ugodę należy uznać przed otwarciem spadku i jest ona sporządzana na wypadek śmierci spadkodawcy. Ugodę musimy koniecznie zawrzeć u notariusza, ponieważ w innym przypadku nie będzie miała mocy prawnej.

Warto mieć na uwadze, że jednym z nadrzędnych rezultatów wyrzeczenia się dziedziczenia jest kompletne odrzucenie z dziedziczenia dzieci, wnuków i następnych krewnych. Absolutnie nie powinniśmy również w niniejszej sytuacji przyjąć zachowku.

Po zrzeczeniu się dziedziczenia mamy możliwość prosić o odtworzenie tego prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca umieszcza nas w testamencie – w tym przypadku bynajmniej nie chodzi o otrzymywanie majątku z upoważnienia określonej ustawy, tylko o dziedziczenie z mocy testamentu.

2. Możemy iść znowu do rejenta oraz podpisać umowę o wznowienie prawa do spadku.

Kto może otrzymać zachowek?

Każdy z nas posiada prawo do napisania testamentu oraz wyłączenia z niego pewnych bliskich, m. in. tych, którzy nigdy nie utrzymywali z nami kontaktów. Co więcej jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie osoba spoza rodziny. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, współmałżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Nie zostali w testamencie wydziedziczeni
  • Absolutnie nie zrezygnowali ze spuścizny
  • Nie podważyli majątku
  • Nie zostali wzięci za niemoralnych
  • W przypadku małżonka – jeżeli nie doszło do rozwodu z winy potencjalnego dziedzica

Jeśli zaabsorbował Cię powyższy materiał, kliknij w ten – Adwokat Toruń – a odnajdziesz znacznie więcej wiadomości, przykładowo porady prawne.

Komentarze są wyłączone.