Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy na imprezy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Spisywanie testamentu w kancelarii notarialnej

Spisanie testamentu służy przekazaniu osiągniętego majątku jako następstwo śmierci. Testament to pismo urzędowe, gdzie przedstawia się te osoby, jakie otrzymają spadek. Aby testament był pełnoprawny musi spełniać parę wymagań zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz spisać go osobiście przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w chwili otwarcia spadku, czyli po śmierci spadkodawcy. Wcześniej oddanie majątku na bazie testamentu jest niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem spadkodawca może spisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – wybierając tę formę testator musi spisać pełną treść testamentu odręcznie oraz opatrzyć go pełną datą oraz podpisem. Tak samo ważne jest, by z treści jasno można było stwierdzić, komu przekazany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeśli na przykład zostanie rozdzielony pomiędzy większą liczbę osób. W takiej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go z reguły w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zadba o zgodność testamentu. Testamenty własnoręczne są najczęściej kwestionowane, gdy dochodzi do kłótni pomiędzy spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza daje gwarancję, że testament będzie prawidłowy . Sporządza się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające przygotowanie testamentu. Innym dowodem jest również protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wówczas, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Taki testament może zostać sporządzony w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać zapisany, po czym podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeśli spadkodawca spisze go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie sporządzony świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament zawiera wolę tylko jednej osoby, ze względu na to nie może zostać zapisany przykładowo przez małżonków wspólnie.

Zapisywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca oświadcza wolę pod przymusem albo nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny według prawa oraz pełnomocny, wyróżniamy także inne korzyści wynikające ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza spisanie testamentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości co do woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w momencie kłótni między spadkobiercami i innymi osobami, jakie nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Ponadto, warto pamiętać, że wszelkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet jeśli odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba przygotowała testament jest niejawna do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, by w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej taki zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W najnowszym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie tego wskazania nowy testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.