Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często prowadzone przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać konkretne czynności. Są to zatem sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Często skazani także zabiegają o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, w których osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to skutki takich działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu też wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.